Šolanje

solanje_2
Šolanje

V šoli jadralnega padalstva KIMFLY izvajamo in organiziramo šolanje in izobraževanje na področju jadralnega padalstva.

IZVAJAMO:

 • začetne tečaje jadralnega padalstva
 • nadaljevalno šolanje
 • šolanje pilotov jadralnega padala tandem
 • šolanje učiteljev jadralnega padalstva
 • strokovna izobraževanja za učitelje in pilote tandemov

Naše izkušnje v poučevanju jadralnega padalstva so se začele že leta 1986 v samem začetku te dejavnosti v Sloveniji

Šolanje pilota jadralnega padala poteka po predpisanem programu Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA).
Razdeljeno je v začetno in nadaljevalno šolanje.


Začetno šolanje

Izvaja se na šolskih terenih, kjer učenci pridobivajo osnovna znanja in izkušnje v vzletanju, vodenju in pristajanju. Letenje v tem delu šolanja je na malih višinah.

V šoli KIMFLY imamo:

 • male skupine 6-8 učencev
 • prvi dan je brezplačen (informativni dan)
 • Priročnik za jadralno padalstvo
 • teoretično predavanje
 • izposoja vse opreme
 • potrebno znanje in letalne izkušnje za nadaljevanje šolanja v nadaljevalnem tečaju

Podrobne informacije in odgovore na vaša vprašanja o začetnem tečaju jadralnega padalstva dobite pri našem učitelju Simeonu Klokočovniku (prof. športne vzgoje, 20 let izkušenj v poučevanju jadralnega padalstva)

Tel: 031 627 086
Email: simeonk@siol.net


Nadaljevalno šolanje

Šolanje poteka preko celega leta, pretežno na letalnih področjih

 • Ambrož pod Krvavcem,
 • Gozd pri Golniku,
 • Lijak pri Novi Gorici.

Nadaljevalno šolanje obsega najmanj 50 višinskih letov in teoretična predavanja iz predpisanih predmetov.

Nadaljevalno šolanje je razdeljeno v 3 dele s programsko zaokroženimi vsebinami.

Ko učenci obvladajo vsa zahteva teoretična in praktična znanja pristopijo k nacionalnemu izpitu za pridobitev licence
Pilot jadralnega padala pri Agenciji za civilno letalstvo RS.